Linkblog

Daily Shark magazin

Vélemények, gyakran olyanról is, amihez nem értek. Leírom azokat a dolgokat, melyeket érdekesnek vagy éppen bosszantónak találok.
A blog utólag moderált, azaz:
Ellenvélemény, kritika: oké.
Személyeskedés, trollkodás, rasszizmus: kitiltva.
Vissza a címlapra->

Utolsó kommentek

Címkék

A nyugat válsága és a vak ló

2012.01.21. 04:52 :: Daily Shark

Egy ismerősöm ajánlotta ezt a cikket, érdekes eszmefuttatás és elgondolkodtató is. Röviden arról szól, hogy Nyugat-Európa eszmeileg válságban van, mivel alapja immár „nem az egységes szellemi alapozású közösségi társadalom, hanem a szabad és független, beágyazottságoktól és hagyományos kötődésektől mentes egyén, a „tehermentes én" (Sandel), aki képes az értékválasztásra, s akinek nincs szüksége semmiféle, a hagyományban megfogalmazott és megőrzött előzetes közösségi tudásra és érzelmi kötődésre ahhoz, hogy a jót válassza" és ez persze maga a hanyatlás maga, míg Orbán által épített ország hovatartozását inkább az határozza meg, hogy „minél keletebbre megyünk a Nyugaton belül, annál erőteljesebbek még a történeti Európa kulturális és világnézeti hagyományai. Annál mélyebb még a közösségi beágyazottság mindabba, ami valaha Európát jelentette. Az az abszurd helyzet állt elő, hogy gazdaságilag minél megkésettebb egy kultúrájában nyugati, ám földrajzilag keleti társadalom, annál inkább még a hagyományos Európa része, semmint a mai liberális, értéksemleges és multikulturális Európáé."
Tehát ez a kultúrák-civilizációk összecsapása magyarázza, miért fordultak a kormány politikája ellen sokan az EU-ban.
Elindított egy töprengést, elég csapongó módon, eltávolodva a hivatkozott írás eredeti témájától és koránt sem ilyen emelkedett szinten.
Első asszociációként hogy-hogynem nekem Szent István vs. Koppány és az általuk képviselt értékrendszerek küzdelmét idézte fel.
Ha most úgy tekintjük Orbánt, mint aki a hagyományokhoz való visszatérés ideológiájának képviselője és harcosa, míg az EU a hagyományoktól szabadulás és új, az eddigieket felülíró filozófia és morál megtestesítője, akárhogy is nézem, analógiaként az előbbire Koppány, az utóbbira Szent István adódik.
Hiszen eleink éppen így harcoltak jó királyunk ellen, mert azt gondolták, hogy a pusztai hagyományok, az ősi hit, a sámánok, a törzsi társadalom és a kalandozások az igazi magyar út, míg a kereszténység és a nyugati típusú állam mindezeknek a tradícióknak és értékrendszernek a lerombolása, őseink megtagadása.
Kodolányi nagyon jól érzékelteti ezt a Pogány tüzekben.
A „mi lett volna ha" mindig csak játéknak jó történelmi távlatokban, de vajon lenne-e most mit átnevezni Magyarországra, ha akkor a hagyományőrzés győz?

Saját nemzeti identitástudatra mindenképpen szükség van. Nem ez a baja sokunknak a mostani kormánnyal, ahogy a körülményekhez képest maximális függetlenséget is csak helyeselni lehet (bár külön cikket megérne, hogy is lehetne egy nyitott, exportorientált, saját energiaforrásokkal és nyersanyagokkal korlátozottan rendelkező kis ország gazdaságilag „független" - ez így eléggé nonszensz vágyálom egy globalizált világban), de nem hinném, hogy okos dolog rövid idő alatt mindent felborítva, erőszakosan megpróbálni mindenáron beleplántálni egy, a valódi többség által nem feltétlenül ilyennek akart új rendet a társadalomba és a gazdaságba, olyan új rendet, amelyet még tesztverzióban se próbálta ki senki, miközben egyúttal konfrontálódunk azzal a nemzetközi környezettel is - legalábbis jelentős részével - mely körülvesz minket és nagy súllyal befolyásolja megítélésünket a világban, általa pedig a gazdaságunkba vetett bizalmat is. Nem, nem arról van szó, hogy le kell feküdni nekik - de a lehetnek fokozatok a behódolás és a nagy dérrel-durral mindennek nekirontás közt is, nem?
Értem én, hogy a háborús ideológia, ami gyakorlatilag a Horn-kormány óta a legfontosabb meghatározója Orbán hozzáállásának azokhoz, akik nem kimondottan az ő hívei, kombinálva a magyar választók szokásaival (ti. „nem jártam jobban most sem, majd a másik oldalra szavazok") olyan paranoid nyomulásba kényszeríti bele a Fideszt, ami szükségszerű generálója az összes fronton történő totális támadásnak minden ellen, ami szerintük akadályozza Orbán országának eljövetelét. A gondolatindító cikk írója által emlegetett kulturális szakadék azonban nem csak a „liberális, értéksemleges és multikulturális" (megannyi szitokszó, apage satanas!) Európa és a különutas orbáni Magyarország közt jött létre az elmúlt két évben, hanem az országon belül már jó ideje létezik és a Fidesz országlásával nemhogy betemetődne, hanem egyre mélyül, még ha nem is feltétlenül éppen ilyen univerzális filozófiai elvek mentén - hiszen a hadiállapot elengedhetetlenül szükséges a vezért tévedhetetlenségi látszatának fenntartásához és a sereg irányításához.
A legutóbbi „fülkeforradalomkor" hirtelen ölükbe pottyant a törvény adta abszolút többségi felhatalmazás, mellyel visszaélve most soha nem remélt lehetőségük adódott, hiszen a parlament, mint az érdekek ütköztető és egyeztető fóruma mostanra leginkább Fidesz-szavazógéppé vált, ahol szinte képtelenség szembemenni Orbán akaratával - köztudott, milyen erős a pártfegyelem náluk, a minden bizonnyal meglévő eltérő vélemények és belső kritikák szinte teljesen rejtve maradnak, a háborús helyzetben csak a parancsvégrehajtás maradt nekik.
Csakhogy azt nem akarják - talán nem is tudnák? - észrevenni, hogy az oly büszkén lengetett kétharmad pusztán az aktuális játékszabályok betűje szerint jelent legitim felhatalmazást arra, hogy mindent megtegyenek, amit csak ki tudnak agyalni - egyszerre próbálva megvalósítani a régóta dédelgetett nagyívű nemzetépítő látomásokat, az ehhez rövidnek tűnő egy ciklusbeli hatalom minél tovább kiterjesztésére szolgáló, a Fideszen kívül mindenki másnak hendikepet jelentő és sima többséggel megváltoztathatatlan kerettörvényeket és a szorító kapca miatti kétségbeesett kapkodásnak tűnő, improvizatívan ide-oda vagdalkozó gazdaságpolitikai manőverezést (írás közben egy nagyon freudi elszólást hajtott végre az Open Office magyar helyesírás-ellenőrzője: a leírt szó „gazdságpolitikai„ volt, amit alá is húzott piros hullámos vonallal, és a javításra kattintva ez lett belőle az első felajánlott lehetőségként: „gazságpolitikai", hmm, talán tud valamit?).
Ne feledjük, a jog sose maga az Igazság, hanem annak önkényes megfogalmazott, általánosított árnyéka, mely egy adott időszak játékszabályait tartalmazza, többé-kevésbé tükrözve a korszak normáit, bár ezeket akár pár évtized múlva is felülírják és elvetik - nézzünk csak végig a történelmen.
A kétharmad nem azt jelenti, hogy a szavazók tényleges kétharmada választotta a Fideszt - ez pusztán a bonyolult magyar választási rendszerből következő, az egyéni, a listás és töredékszavazatokat elosztó matematikai műveletek végeredménye, ami természetesen de jure helytálló és nem vitatható - nem jelenti azonban a szavazók valóban kétharmadának támogatását, az ország kétharmadáét főleg nem, hiszen nagyon sokan teljesen kiábrándultak az egészből.
De ha tényleg ennyi szavazott is volna rájuk, akkor is tudniuk kell, hogy a Fideszre akkor először voksolók tömege, akik lehetővé tették a kétharmad elérését, nem konkrétan azt nyilvánította ki, hogy Orbán Viktort nagy bizalommal és lelkesen felhatalmazza, minden lehetséges módon próbálja a saját vízióit valóra váltani!
Nem, távolról se erről volt szó, minket az előző garnitúrából való teljes kiábrándultság és az a naiv remény vezérelt, mikor a Fidesz mellé ikszeltünk, hogy végre összefogást, szakértelmet, demokratikus értékeket, átgondolt válságkezelést kaphatunk tőlük.
Ehelyett szakadékot kaptunk, már nem csak országon belül, hanem körülöttünk is.
Nem látom, hogy lehetne progresszív hagyományőrző az a fajta közeledés, amely Nyugat-Európa vitathatatlanul demokratikus és jóléti társadalmai helyett az autoriter Oroszországhoz (amely mellesleg történelmünk során három ízben bunkózott le brutálisan minket, 1848-ban, 1945-ben és 1956-ban, jól mutatva, hogy is kezelik az érdekszférájukat), a legvadabb vadkapitalizmust a totalitárius rezsimmel ötvöző kínaiakhoz és a nem éppen a keresztényi értékeket valló, teokratikus irányítású, olajon megtollasodott szaudiakhoz való dörgölőzéssel jár - mellesleg mindhárman vélhetően fikarcnyit se törődnek velünk, nem vagyunk náluk számottevő tényező.
Mindemellett azt magam is látom, hogy a jóléti társadalmak és az alapjukat adó túlpörgetett, hitelekből támogatott fogyasztásra épülő konzumkapitalizmus recseg-ropog-inog, még ha ez nem is feltűnő mindenkinek egyelőre.
De mi a válasza erre az Orbáni politikának, azon túl, hogy dühödten támadja a bankokat, a nemzetközi befektetői köröket, a hitelminősítőket és a multinacionális cégeket? Úgy tűnik, semmi, ha a saját realitásainkat figyelembe vesszük.
El kell ismernem, a támadás azért nem megalapozatlan. Mind az ország, mind az egyének az elviselhetőnél jobban ki vannak szolgáltatva az adósságok miatt a hitelezőknek és a multik fair playre szorítása is szükséges lenne gyakran.
De megoldható-e ez azzal, amit a kormány tesz? Különadók, magánjogi szerződések kormányzati nyers erővel való átírása, költségvetési pénzek vasvillával behányása a devizahitelesek támogatására (lásd közigazgatási dolgozók hiteltámogatása legutóbb), miközben a hitelt felvevő választók felelősségének elkenése és folyamatos ellenségképgyártás folyik, rendületlenül és vészesen zuhan a magyarok nemzetközi megítélése (igen, tudom, vannak akik tapsolnak Orbánnak, de nem úgy tűnik, mintha ez lenne a többség).
Elég-e az „eb ura fakó", az „Ugocsa non coronat" hozzáállás ahhoz, hogy rendbetegyük egyszer és mindenkorra a gazdaságot és a társadalmat? Felelős és átgondolt lépés-e kurucos virtussal hetykén a világ képébe vágni a kalapunkat és dacból vezetni egy országot?

Dicső dolog büszkén nekiugrani mindennek és mindenkinek, aki nem ért egyet - bár nem dakota vicc, de jól illik ide a cigány lókupec és a falnak ütköző vak ló esete „Há', dehogy vák áz! Bátor!" - de a fene egye meg, ez a mi bőrünkre megy, nem azokéra, akik levezénylik.
Egy politikus legfeljebb választást veszthet, de sose fog nyomorogni - sőt, ha ügyesen shortol, még a forint elleni aljas és fondorlatos támadásokból is hasznot húz.
Továbbra is teljesen homályos, mi is a kormány valódi célja, hiszen egyrészt folyamatosan propagálták, hogy az IMF és az EU nekünk ne diktáljon, másrészt ahogy az államcsőd felé hánykolódik a gyorsnaszád, mintha visszakozna Orbán, de inkább úgy tűnik, ez csak amolyan megtévesztő hátrálás, mint a kalandozó magyarok harcmodora.
Ez pedig ismét felvet valamit, amivel visszakanyarodunk a kétharmad és a felhatalmazás kérdéséhez: a választások során egyfajta szerződés jön létre a választó és a kormány közt, mintha Orbán mondott volna valami ilyet egykor.
Kérdezem a szerződőket: erre szerződtünk?
Magánnyugdíjak államosítására, 250 körüli frank-forint árfolyamra, 320 körüli euróra, soha nem tapasztalt égbeszökő benzinárakra, megemelt áfára, egypárti alkotmányra, sorozatgyártásban készülő, átgondolatlan, egyeztetés nélkül törvényekre?
Voksoltunk volna a Fideszre, amennyiben elmondják, hogy milyen törvényeket hoznak, milyen intézkedéseket tesznek majd?
Mi, akik bizalmat szavaztunk nekik, annak ellenére, hogy nem voltunk elkötelezett vagy meggyőződéses támogatóik, aligha.
Ezt ők is tudják - tehát nem mondhatták el.
Mégis, két változatot is el tudok képzelni.
Vagy ők maguk se tudták, mihez fognak kezdeni, ezért nem is említették milyen felfordulást akarnak, hanem akkor kezdték el kitalálni, amikor már csinálni kellett. Ebben az esetben kísérleti nyulakká váltunk, „crash test dummy"-k lettünk egy rögtönzésekre épülő, sikersztorinak kommunikált próbálkozásban. Hajrá, ez lenne a pozitív alternatívája a kiürült nyugati civilizációnak? 
Nem tudom, a másik verzió jobb vagy rosszabb. Aszerint ugyanis nagyon jól tudták előre, mi a forgatókönyv, létezik a Terv, amit csak a szűk vezetés ismer és most is eszerint cselekszenek, olyan terv, amelyben az egész improvizációnak tűnő vagdalkozás, a támadások és látszat-megjuhászodások kusza szövevénye valami sajátosan magyar összeesküvéses sakkjátszma részét képezi.
Ha így van, akkor pedig hazudtak nekünk, és hazudnak éjjel és hazudnak nappal. Lehet-e így bármilyen értékközpontú társadalmat építeni, ami a nyugati civilizáció válságából kiutat jelent?

139 komment · 5 trackback

Címkék: vélemény politika társadalom magyarisztán morfondír

A bejegyzés trackback címe:

https://dailyshark.blog.hu/api/trackback/id/tr983603250

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Az utolsó csapás: kormánypárti tüntetés 2012.01.21. 16:16:13

Ha esetleg volt még egynéhány honpolgár a zordon Kárpátok öblében, aki elhitte, hogy ez a kormány csupa normális emberekből áll, az most végképp megbizonyosodhatik arról, hogy ezt az országot a Lipót bezárása után elszabadult elmeháborodottak vezetik. ...

Trackback: A nap képe: Csak a Fidesz! 2012.01.21. 13:47:42

Értesüléseink szerint a papír-írószer nagykereskedéseknek január 1-től kötelező a polcokon tartani az ismert Fidesz-szlogennel feliratozott ragasztószalagokat és kordonszalagokat. A ragasztószalagokat az ellenzéki véleményvezérek elhallgattatásához, a...

Trackback: A nap képe: az agyamra-megy-narancs 2012.01.21. 13:46:36

A klasszikus Annoying Orange karakter Kaliforniából ugat bele a magyar belpolitikába. Sőt, táblával a kezében a Bayer-Bencsik féle Béketüntetésen is ott lesz :) Ha szeretnél 3D Annoying Orange díszt az asztalodra, kattints a képre és töltsd le a ...

Trackback: Skót-magyar két jó barát 2012.01.21. 12:42:45

Azt hiszem, jól jelzi a tanácstalanság mértékét, hogy a Magyar Nemzet Online már másodszor hordozza körbe diadalittasan, ezüstpajzson és címlapon egy ötvenezres példányszámú skót napilap kormányt támogató véleménycikkét: lám-lám, mégiscsak jól csinálju...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

a zödön 2012.01.21. 15:18:53

@Lev Menachem: Majd ha lesz olyan állam, hogy "Európa", akkor lehet "európai nemzet" is.
Szeretjük azt képzelni, hogy egy nemzet államot hoz létre. Valójában az állam hozza létre a nemzetet.

kennyking 2012.01.21. 15:31:18

@whiterose:
A magyar liberális ( ami valóban nem azonos a liberálissal) az Abszolút Igazság és Minden Tudás hitében él.

kvadrillio 2012.01.21. 15:32:05

"A magyar pénzügyi és gazdasági élet irányítói a XIX. század második felében a rendszeresen ismétlődő válságokat az ONB tudatos pénzügyi manipulációjának tulajdonították. A Magyarországon rendszeresen ismétlődő válságok nem termelési anarchia következményei voltak. A rejtőzködő szuperkartell, vagyis a pénzügyeket a háttérből irányító érdekcsoport, idézte elő a válságokat, mégpedig úgy, hogy Magyarország nemzetgazdaságának egészét az ellenőrzése alá vonta, és átvette a többi alkartellnek tekinthető kisebb kartell irányítását is. A szuperkartell a bécsi Rothschild-érdekeltség irányítása alatt álló, bécsi központból szervezett és ellenőrzött termelési és pénzügyi viszonyokat hozott létre. A Monarchia részét képező Magyar Királyságban nem volt a Rothschild-érdekeltségtől független egyetlen jelentős vállalat sem. Magyarország nemzetgazdasága a Rothschild-ház hegemóniája alatt működött. Egyfajta korporációs uralomról beszélhetünk. Az egész ország ipari és kereskedelmi élete egyetlen pénzügyi szervezet láthatatlan, kellően álcázott, de erős akaratának volt alárendelve."..

...ahmmmm....és ez most is így van !!!!!

lyesmith 2012.01.21. 15:33:22

10px es betűméret? Tényleg??!!

Mr. Waszabi 2012.01.21. 15:34:41

@a zödön: mer' a magyar nemzet nemzet igaz-e?
Dicsőséges, sikeres elbaszásai, rossz választásai fényében, igaz-e?
Ne legyél már eltelve ettől a hazugságtól, mert siralmas. Aki nálunk sikeresebb, aki többre vitte, attól tanulni kell. Illetve kellene. A nemzetieskedő önteltség nem siker pálya, ezt észre kéne venni. Nem volt az 60 éve sem, meg 100 éve sem. Ha nem vennéd észre, a nemzetre hivatkozók ma véletlenül se nyúlnak a 20. század előttre példálózásukban, mondjuk Széchenyire vagy Hunyadi Mátyásra. Horthy meg Széll Kálmán, ennyire telik, ez a mérce. Dicsőségesek voltak? Ugyan már, ki az a hülye aki ezt elhiszi?

feketehun 2012.01.21. 15:34:53

@a zödön: "Valójában az állam hozza létre a nemzetet"

Na nehogymár. Hiába böngészem Európa térképét, sehogy sem sikeredik megtalálni a baszk államot. Sem a katalán államot. Idősebb vagyok, mint Szlovákia, de nem gondolom, hogy idősebb vagyok a szlovák nemzetnél. Vagy gondolod, hogy a német állam egysége (1871) előtt nem létezett német nemzet?

Európai identitástudat pedig valamilyen szinten már létezik, egyelőre még a nemzeti identitástudat mögött mérföldekkel lemaradva. Én nagyon szeretném, ha a kettő valahol egymás mellett foglalna helyet, mert ezek az értékek nem ellentétesek egymással, sőt a kettő erősítheti is egymást. Tarthatom magamat közösségileg összetartozónak a német, spanyol, román barátaimmal, miközben büszke lehetek arra a nemzetre, amelyikhez az anyanyelvem köt. Előbbi szerintem azért is nagyon fontos, mert Magyarország egyszerűen túl kicsi ahhoz, hogy minden érdeklődésünket rá korlátozzuk. Utóbbi azért, mert túl szép ahhoz, hogy lecseréljük más országra.

A magam részéről ezért (is) haragszom a kormányra, mert egymással nem szembenálló értékeket (magyarság és európaiság) állít egymással szemben a politikai haszonszerzés érdekében. A magyarságot szerintem nem egy a többi nemzettel való szembeállítás segítségével kell megélni. Nem úgy, hogy büdös franciák (vesszen trianon), büdös románok (vissza erdélyt), büdös szlovákok stb, hanem úgy, hogy mindezekkel a nemzetekkel egy közösségbe tartozunk, de akár a legjobbak is lehetnénk közölük. Sajnos a vezetésünk most nem erre tart.

Zka · http://www.youtube.com/watch?v=_wpDbI1gca0 2012.01.21. 15:46:17

@endike: bocs, de te azt a kretén élőítélethalmazt amit ideokádtál, talán érvelésnek hívod?

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.01.21. 15:47:50

nem "eb ura fakó", hanem "e búra fakó" ;)

Mesterlövész 2012.01.21. 15:54:23

@wagem: Ennyire nem kell megsértődni. Meg, különben is: akinek nem inge, ne vegye magára! Bóvlista-e vagy?

-JzK- 2012.01.21. 15:56:35

A hazai liberlaizmusról mindent elmond ez a két cikk:

www.mars3696.hu/new/index.php?tk=882bsl&fo=humorok_ees_anekdotaak&mellek=szdsz_szootaar

hirszerzo.hu/velemeny/2008/11/18/87421_a_liberalizmus_elvesztett_tisztessege

Tehát nem a gonosz orbáni összeesküvés miatt a liberalizmus szitokszó, ők tették azzá. Azért, mert azért minden butítás ellenére a polgárok többsége nem akarja, hogy a hazája olyan buziházasságos, multikultis kisebbségbálványozó szodoma legyen, mint a liberálisok szeretnék.

G.I.J. 2012.01.21. 16:01:00

Érdekes, hogy ennél jobban azóta se tudta senki megfogalmazni a liberalizmus lényegét.
"A populizmus élő klasszikusai szájában a »liberális« szó káromkodás, szitok. A liberálisok ugyanis szabadságot követelnek a népnek, hogy vállalkozhasson és választhasson. A populisták ellenben fel akarják emelni a népet. Őszintébb pillanataikban arról szoktak beszélni, hogy az ő színvonalukra kell fölemelni a népet. Amikor szerényebbek, azt mondják, a népet vissza kell vezetni önmagához. Ezekben a pillanatokban fakadnak ki tollukból az olyan jellegzetes szóvirágok, mint hogy »a nemzet gerince eltaknyolódott«, vagy hogy a »magyar falu belső arculata eltésztásodott«. "
Orbán 1992....:-(((((

hattyú 2012.01.21. 16:01:10

"1. Fokozódott az ellenséges aknamunka a belső rend, a népgazdaság szocialista szektorai ellen.

2. Nagymértékben fokozódott a Budapesten működő imperialista követségek leple alatt működő rezidentúrák kém- és ellenséges propagandatevékenysége.

3. A külső és belső reakciós erők fokozottabb propagandatevékenységet folytatnak a párt és a Kormány politikája ellen, valamint gazdasági nehézségeink eltúlzásával igyekszik bom­lasz­tani, befolyását szélesíteni, bázisait aktivizálni. Másrészt a külső és belső reakció igyekszik az új szakasz végrehajtása során tett intézkedéseket úgy feltüntetni, mintha azokat ő ‘kényszerítette’ volna ki.

4. Mint új jelenség tapasztalható, hogy az ellenség tevékenysége nyíltabb, bátrabb és részben szervezettebb keretek között történik. Emellett mutatkoztak törekvések és kísérletek nyílt tömegakciók szervezésére."

"A belső reakciós erők ellenséges tevékenysége - a kategóriák legtöbbjének - főképpen arra irányul, hogy aláássák a Párt és a Kormány intézkedéseit, elszigeteljék, a tömegeket a Népfronttól, akadályozzák az új szakasz gazdasági célkitűzéseinek végrehajtását."

Ez egy belügyi jelentés 1954. október 19.-ről. Kábé ugyanitt tart ma Magyarország...csak a nevek változtak. :D Az imperializmus újra támad, de már haldoklik! :D

soproni1 2012.01.21. 16:01:32

A sok túlképzett okostojás ragaszkodik egyfajta nemzeti identitás tudathoz. A jövő már globalista, a választás szabadsága. Én sem szeretnék magyar fejlesztésű autóban ülni, magyarok által tervezett ruhában járni, de szeretek egy-két magyar gyümölcsöt, zöldséget. Csinálja mindenki azt, amihez ért. Ha a kevés tehetséges ember részt tud venni a világban nagy dolgok fejlesztésében, akkor az legyen az ő és szülei nagy öröme, ne mondjuk, hogy "mi találtuk fel pl. a gyufát" ! A kudarcaikban ugysem osztozunk, csak a sikereikben.
Ez a háború a konzervatívok és a haladók közt zajlik . Mindegy, hogy kommunista vagy kapitalista rendszer. Kína ott lépi át a küszöböt, hogy a konzervatív komcsikat tudták háttérbe szorítani a fejlődés pártiak. Sajnos nálunk pont fordítva van, most kezdünk visszamenni a zavaros régi hagyományainkhoz, értékeinkhez, amit már két generáció nem élt meg. A nagypapa - mint tudjuk - minél öregebb, annál jobb tanuló volt az iskolában.

soproni1 2012.01.21. 16:07:01

@G.I.J.:

Igaz, de talán egyetlen liberális jobboldali politikus volt a Bokros . A liberális -és a nemzeti szocialista érzelmű lakosság is összefogott ellene, mihelyt megtudták, hogy dolgozni kell. Őket, csak mostanra lehetett megnyugtatni, hogy szétosztottuk a kisebbség nyugdíj megtakarításait közöttük. Mer' azok milyen jogon takarítanak meg a többség kárára !

apanna 2012.01.21. 16:08:00

"Nem, nem arról van szó, hogy le kell feküdni nekik - de a lehetnek fokozatok a behódolás és a nagy dérrel-durral mindennek nekirontás közt is, nem?"

Milyen fokozatokra gondolsz?

"Ahelyett, hogy azonnal és feltételek nélkül igent mondott volna. Ahogyan tették volna ők, vagy még inkább egy „szakértő kormány”, amelyre szerintük „egyre nagyobb szükség van”.
Azt kellene tudnunk először is, hogy miről szól ez az új európai megállapodástervezet. Mert hallottunk itt nagyobb költségvetési szigorról, meg automatikus szankciókról, amelyek persze bizonyos esetekben mégsem lépnek életbe, hiszen az automatizmus megint csak egyeseknek automatikus, másoknak kézi vezérelt… Szóval mindezekről szó esett, sok szó. De egy apróság nem futott be nagy karriert a magyar sajtóban. Valamiért nem tartották fontosnak a balosok és a liberálisok, hogy ezzel is megismertessék a hazai közvéleményt. Eldugták a sorok közé. Szerencsére a külföldi sajtó nem volt ennyire szemérmes.
Nos, a tervezet 14. pontjában, szinte csak úgy mellékesen, a következő apróság olvasható: Az euroövezeti tagállamok, illetve a hozzájuk csatlakozó más tagállamok megfontolják, és tíz napon belül döntenek arról, hogy 200 milliárd euróval növeljék az IMF kapacitását. (Aztán ezzel a 200 milliárd euróval az IMF persze majd „megsegíti” Olaszországot és Spanyolországot…) Ez a 200 milliárd eurócska nem ugrott fel a hazai lapok címoldalára. S ez lehet a magyar kormányfő „vergődésének” is az oka, ugyanis a költségvetési szigor alkotmányba foglalása olyan nagyon nem rázhatta meg, lévén mi már ezt megtettük, elsőként. S amikor belevettük az alaptörvénybe a költségvetési szigort, akkor a balos és liberális véleményvezérek ezért szedték le rólunk a keresztvizet…
Nézzük meg közelebbről ezt a 200 milliárd eurót, számoljunk egy kicsit. Az Európai Unió lélekszáma a legutolsó, 2011. október 26-i hivatalos adat szerint 493 023 627 fő. Talán megbocsátják, ha az egyszerűbb számolás kedvéért ezt felkerekítjük 500 millió főre. Nos, 500 millió fővel számolva a 200 milliárd euró azt jelenti, hogy minden uniós polgár odaad 400 eurót az IMF-nek. Nézzük mindezt Magyarországra vetítve: ha Magyarország csatlakozik a megállapodáshoz, úgy lélekszám-arányosan miránk 4 milliárd euró jut majd. Amikor leülök vasárnap ebédelni a családommal, papa, mama, nagyszülők és a gyerekek, az a jóérzés tölthet el, hogy a húsleves és a rántott hús között mindösszesen 4400 euróval megsegíthettem a valutaalapot. S ehhez a Magyarországra eső 4 milliárd euróhoz azért számoljuk hozzá a következő tényt: amikor újrakezdődtek a tárgyalások az IMF és hazánk között, arról szóltak a hírek, hogy egy körülbelül 4-5 milliárd eurós mentőcsomagra lesz szükségünk. Tehát, ha csatlakozunk a megállapodáshoz, akkor előbb odaadunk az IMF-nek 4 milliárd eurót, utána kapunk az IMF-től hitelbe 4 milliárd eurót, amit majd megint visszafizetünk, jó sok kamattal. Ráadásul az IMF-hitel feltétele az is, hogy a kormány felhagyjon eddigi gazdaságpolitikájával, a válság terheit kizárólag a lakossággal fizettesse ki, a bankokat pedig tehermentesítse. Ügyes, nem?"

www.magyaresz.hu/hireink/nagyvilag/144-az-aranyember

Egy szeletke az írásból. Ha végigolvasod, és elgondolkodsz a tétről, nem lesznek fokozataid..

apanna 2012.01.21. 16:11:05

@soproni1: "Ez a háború a konzervatívok és a haladók közt zajlik . "

Nem. Ez a háború a dollár, és az euró között zajlik. A szálakat a tőke irányítja. Mint ahogy a politikát is. S amíg ez így lesz és hagyjuk, egyre mélyebbről kell felkelni. Nem biztos hogy lesz lehetőség rá.

-JzK- 2012.01.21. 16:11:54

Ezt kellene mindannyiótoknak elolvasni, és megértitek, hogy mire megy ki VALÓJÁBAN a jelenleg nyugaton uralkodó kurzus ránk kényszerítése:

Kulturális forradalom – a nyugati kultúra alkonya

kitartas.mozgalom.org/publikaciok/domokos-endre-janos-kulturalis-forradalom-%E2%80%93-nyugati-kultura-alkonya

Cang 2012.01.21. 16:13:23

Kedves Poster,

Azét ez elég fura okfejtés, hogy a 2/3 igazából nem is 2/3 mert aki nem ment el szavazni, azt is bele kell számolni. Már hogy kéne? Aki befogta a száját mikor kérdezték, ez nem beszámítandó ilyen szempontból. Röviden szólva az a választópolgár, aki választ.

-JzK- 2012.01.21. 16:19:37

Azt is látni kell, hogy nyugaton milyen taktikát is követ a baloldal a hatalom maradása érdekében: barikad.hu/node/9948

Persze a baloldal hatalma is csak eszköz és nem cél. A valódi cél a hagyományos keresztény gyökerű klasszikus Európa kiírtása, és átformálása egy liberális szodomává, ahol a férfiak férfiatlan feminim buzik, a nők pedig férfias genderideológiás feministák, akik vagy leszbikusok, vagy kisebbségbaszta ribancok.

klacus 2012.01.21. 16:38:10

A szavazni akarok két harmadát kapta a Fidesz. Ezen nincs mit szépíteni.
Ennyi erővel az azt megelöző választási végeredmények is érdekesek.

A Fidesz kapta az abszolút többséget. Pont ez az ami a felelőséget is a nyakába varja. Amikor az Mszp volt a király, akkor sokaknak ugyanúgy nem tetszett a rendszer, többek között nekem sem. Ez sem tetszik, de ez van, és ahogy körbe nézek még sokáíg ez is lesz.

A 2014-es választásokra az alábbi dolgok lesznek kihatással.
- elvonások mértéke
- forint árfolyam
- utolsó nyugdíj emelés

A többi csak mese...

Szalahadin 2012.01.21. 16:56:21

@Dr. waszabi:
"A liberális nem buzit jelent, nem a mindent engedjünk meg-et, nem a nemzetietlenséget. Szabadság pártit inkább."
Tegyük fel, hogy igazad van, de akkor felmerül a kérdés, miért nem volt 20 év alatt senki, aki felszólalt volna, hogy az szdsznek nevezett bűnszervezet nem a liberalizmust képviseli, ezért senki ne azonosítsa velük a liberalizmust?
Vagy esetleg úgy látod, hogy az szdsz az igazi liberalizmust valósította meg?

Fullánkos Algol 2012.01.21. 16:59:44

hiába próbálod kiábrándultságba meg naív reménybe csomagolni a cinkosságot, amikor ezt az országot a 2010-es választók szavazták vissza a diktatúrába

kennyking 2012.01.21. 16:59:51

@apanna:
Bizony, ez így van, ahogy leírod.De a többségnek egyszerűbb hőbörögni, mint gondolkodni.Sajnos, ez kevesek kiváltsága.Mármint a gondolkodás.

-JzK- 2012.01.21. 17:02:27

@Dr. waszabi:
"A liberális nem buzit jelent, nem a mindent engedjünk meg-et, nem a nemzetietlenséget. Szabadság pártit inkább."

Eredetileg csakugyan ezt jelentette, a 19. században még. Ne legyenek feudális alapú kiváltságok, ne legyen tartalmi alapú cenzúra, legyen joguralom, legyen egységes közigazgatású állam, stb. Ez OK, ez a klasszikus liberalizmus, ezzel semmi baj nincsen, ezt minden jobbközép párt magáénak vallja.
Csakhogy '68 után liberálisnak meg vöröseszöldnek lenni a nyugati demokráciákban igenis a devianciák hangsúlyos igenlését jelenti a klasszikus társadalomfelfogással szemben. Magyarországon a rendszerváltás után, de főleg a Charta-mozgalom óta ez utóbbi jelentése vált uralkodóvá.

Javaslom olvasd ezt el: kitartas.mozgalom.org/publikaciok/domokos-endre-janos-kulturalis-forradalom-%E2%80%93-nyugati-kultura-alkonya
És a forrásán való fintorgás helyett a tartalmán gondolkodj el.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 17:03:45

@Szalahadin: eszed hová tetted? Épp azt mondtam, hogy a liberális csak Magyarországon jelenti az SZDSZ-t egyes fejekben. Egyes fejekben. De ez nem jelenti a szó valódi értelmét. Jó reggelt kívánok!

Szalahadin 2012.01.21. 17:06:38

@soproni1:
"A sok túlképzett okostojás ragaszkodik egyfajta nemzeti identitás tudathoz. A jövő már globalista, a választás szabadsága."
Hát, a matekpélda nem egészen ezt az eredményt dobja ki, hanem azt, hogy a civilizációk harcában azok a civilizációk eszik meg reggelire a liberális európait, akik az egyén és közösség viszonyát nem csak a beteges liberális önzés mentén képesek megvalósítani. Minden indulat nélkül mondom, hogy a demográfiai trendek alapján ez a liberális modell nagyon erősen szopóágon van, ha valami kataklizma szerű változás nem történik, hanem a jelenlegi trendek folytatódnak, akkor 3-4 generáció múlva már csak - a hispano hatás miatt a jelenleginél konzervatívabb formában - az USA-ban lesz fellelhető, Európában nem...

Mr. Waszabi 2012.01.21. 17:10:35

@-JzK-: nincs min gondolkodnom. Amit Orbán és csapata képvisel, az nem a magyar ember gondolkodásmódja. Ezt csak ő szeretné hinni. Hogy a magyar ember békés, és nem megy ki az utcára, az nem azt jelenti, hogy a képmutató álmagyarkodók vannak többségben. Csupán azt, hogy a normális magyar, aki tudja mi a dolga, dolgozik és csinálja az életet, tehát a többség nem arrogáns barom, mint a jelenlegi miniszterelnök. De 2014-ben ott leszek a szavazófülkékben, mint 2002-ben, ettől nem kel félni. Egyszer már lepontozták Orbánt, most sem lesz ez másképp. Hinni lehet a hazugságokban, de ez korábban se jött be, most se fog.

Szalahadin 2012.01.21. 17:11:05

Szerintem a helyén van. Én csak azt kérdeztem, miért nem volt ez az álláspont (amivel egyébként magam is egyetértek) markánsabban képviselve? Mármint az, hogy szdsz nem = liberalizmus.
Vagy szerinted volt Magyarországon "igazi" liberális alternatíva, csak én ezt azért nem láttam/látom, mert valahová eltettem az eszemet?
Addig is, amíg megkeresem, elárulhatnád, ki volt az?

Mr. Waszabi 2012.01.21. 17:22:05

@-JzK-: ne haragudj, de nincs szükségem arra, hogy másokhoz viszonyítsam, mi a normális. Tudom, ahogy sok más magyar ember is tudja, aki nem ment tüntetni, nem ragadott követ. Az itt nagy politikai tévedés, hogy mindenki hülye, élemedett ebben az országban. Nem így van, és ezt Orbán minden törekvése ellenére tapasztalta már egyszer és újra tapasztalni fogja. Hiába fosik, hiába fél, tehet bármit - a dicsőséget nem fogja erőszakkal kicsikarni e néptől, ebben biztos vagyok. Akinek nincs félnivalója, az nem fél attól, hogy igaz lehet, amit mondok. Akinek meg van, az nem jó pályán mozog. Békés emberek tömegétől nincs mit félnie annak, aki igaz úton jár, nem de? A többi meg jogosan fél. Egyszerű ez.

-JzK- 2012.01.21. 17:22:18

@Dr. waszabi:
Nincs min gondolkodnod? Ezt nevezik freudi elszólásnak. Mellesleg az idézett cikk nem "Orbán és csapata" mostani kormányzásáról szól, és én a vitát és mélyebben látom, mint te.

Ne legyünk naivak: ez most csak látszólag szól Orbánról. Ez egy kultúrharc. Orbánék - noha nyilvánvalóan bőven nem következetesen és nem is tökéletesen - képviselik a klasszikus társadalomfelfogást, a polgári eszményt, a klasszikus liberalizmus által kialakított nemzetállami ideált, stb. - addig a másik oldal a gyökértelen, devianciaigenlő, tradíciótagadó vadliberalizmust. Erről szól, ez az egész, és ehhez képest sokadlagos kérdés az, hogy Matolcsy hülye, vagy hogy Schmitt Pál nem tud írni

És lehet, hogy ebben a Kormány nem tudhatja maga mögött minden magyar állampolgár támogatását, de tény, hogy a politikájával elégedetlenkedőknek nem az a baja, mint neked. Te és az elvtársaid csak HAZUG módon szeretnéd azt a látszatot kelteni, hogy akik Orbán politikáját ellenzik, az mind a te kurzusodat szeretné restaurálni. Valójában ha most a polgárok félretennék azt a kérdést, hogy Orbán meg Fidesz úgy meg úgy, néhány beteg lelkületű Bp. belvárosi ostoba "értelmiségin" kívül, az ország túlnyomó többsége nyilvánvalóan inkább a klasszikus ideákhoz érezné közelebb magát.

Mellesleg ha már 2002-vel jössz (mert hát nem tudsz elvonatkoztatni a konkrét helyzettől, és a dolgok mélyebb összefüggéseibe pillantani), hadd jegyezzem meg, hogyha 2002-ben nem jön Megyó, valszeg már rég euróval fizetnénk.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 17:31:27

@-JzK-: hát kedves édesanyádat nevezd elvtársnak, engem ne. Az esetben több az esély, hogy igazat vélsz.
Egyszerűen nem bízom az erőszakos emberekben, akik állításuk szerint jobban tudják, mi jó nekem, anélkül, hogy megkérdeznék, s főleg anélkül, hogy bármit letettek volna a nemzet asztalára. Egyszóval, Orbán hazudik, mint a vízfolyás. Ez van, akár tetszik neked, akár nem. Nem tudod cáfolni, ez a helyzet.
Hogy magadat hogy csapod be, nos, ez magánügy. De ne akarj engem vakítani, ehhez korábban kellett volna felkelned:)
Meglátjuk, mit hoz az élet. Hiszek az emberek megváltozásában, de speciel Orbánra és csapatára nem tennék egy fillért se. Tuti bukta.

-JzK- 2012.01.21. 17:32:51

@Dr. waszabi:
Mondd: te elolvasod egyáltalán azt, amit írtam, mert nekem inkább úgy tűnik, hogy beakadt a verkli.

Én nem vagyok sem "fideszes", sem Orbán személyes híve. Az már a te csőlátásodból következik, hogy aki nem akarja a te kurzusod restaurálását, annak Orbánék minden intézkedéseit helyeselnie kell.

Szóval ez egy kultúrharc, és itt a személyek sokadlagosak. Te ezt nem érted meg, vagy direkt hazudsz, mert így egyszerűbb lenyomni a nép torkán a dolgot.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 17:42:27

@-JzK-: te nem érted, amit olvasol. Klisékben gondolkodsz, 0-ban vagy 1-ben. Fel se merül benned, hogy lehetnek emberek, akik csak egyszerűen nor-má-li-sak, van saját véleményük a normális emberi létről, s nem valamelyik politikai párt sleppje.
Nincs itt kultúrharc, csak nem bírom a hazudozást, terelést és hangot adok ebbéli véleményemnek. Én ugyan nem mondtam soha senkinek, hogy mit ne akarjon. De nekem se mondja meg senki. Ezt nevezik kölcsönös tiszteletnek. Nekem is van elég eszem ahhoz, hogy megállapítsam, kitől érdemes tanulnom. Eddig legalábbis így volt és bevált. Egy sem volt közülük olyan, aki önhitt vagy arrogáns barom lett volna, mint mondjuk Orbán. Bocs.

zum trucc 2012.01.21. 17:46:32

@torró: tőled is azt kérdezném, amit endikétől. Csak őszinte választ fogadok el.

Anti Anyag (törölt) 2012.01.21. 17:54:59

Hogyne. Simor 9 millás fizetése, az, ahogy CB keveri a bíróságokat, el nem olvasott alkotmány.

Nekem inkább hazai ballibsi érveknek tűnnek, amire az EU vörös-zöld frakciója ugrott, bár csak félmondatokat jegyzett meg, azt is rosszul.

Az egyetlen stabil pont a család és kereszténység elleni támadás. Amivel szemben nem európaiság, hanem zsidó érdekek állnak balliberális köntösbe bújtatva.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 18:04:02

Unom már a céltalan vitatkozást a semmiről.
Orbán buktára áll, de nagyon. Többet hazudott, mitn az össze magyra politikus 1000 óta. Mi a vita tárgya? Az Orbán hívők nézzenek magukba, számoljanak el magukkal, hogy rossz lóra tettek. Ha nagy pofájuk volt, gondolkozzanak el rajta, ne kell itt védeni a mundér becsületét. Nincs neki tudniillik. A nagyfőnököt kell megkérdezni, miért baszta át választóit. Elvégre ő hazudozik itt össze-vissza, nem a normális magyar polgár.

tomwar 2012.01.21. 18:34:33

@Éhes_ló: Viktor, mint kinyilatkoztatott szocialliberalis, akkor magaval kuzdott? Vagy skizofren? Ejnye.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 18:54:18

Bazmeg a sok hülyét, aki azt hiszi, hogy Viktor a spanyolviasz. Tanulmányozd előbb az elmult 20 évet, utána nyilatkozz. Objektíven, ne Viktor hazugságai alapján. Vazzeg. Aki elhiszi, hogy Orbán a 21. század géniusza, az hülye. Tényleg, ez nem személyeskedés. Ha nem tudsz valamit, nézz utána, mielőtt lehiszed. A magyar legnagyobb hibája a hiszékenység.

Éhes_ló 2012.01.21. 19:01:36

@tomwar: buktor pálfordulásainak fikázása a komancs gengszterváltók fikázásával közösen hiteles, ahol a köpönyegforgatók hosszú sorából nem felejtik ki sem martonyit, sem szekerest, sem demszkíjt...
Szóval gomboljuk csak újra azt a kopott lajbit nyugodtan.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 19:01:43

@Dr. waszabi:

"nincs szükségem arra, hogy másokhoz viszonyítsam, mi a normális"

Akkor nem vagy tisztában a 'normális' szó jelentésével, ami ugye 'átlagos'. Azt pedig, hogy mi átlagos, csak az _összes többihez_ történő viszonyítással lehet eldönteni.

trev 2012.01.21. 19:05:57

@leponex:
"az európai demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez egy európai álláspont, tisztelt Hölgyeim és Uraim"

Egy frászt. Ez egy idejétmúlt álláspont. Érvényes lehetett a Római Birodalom bukása után, amikor Európa valóban a kereszténység alapjain építette fel önmagát (persze akkor nem demokráciáról volt szó)@Dr. waszabi: . De hol van már a tavalyi hó? Szánalmas ez a keresztény demagógia.

"Egyéni felelősség, nemzeti érzés, család ( férfi és nő kapcsolata, brrrr. ) mint a jövő alapja. Mondja egy álkeresztény."

Üres lózungok. Nemzeti érzés, kiver tőle a víz. A többiről meg fogalma sincs Orbánnak. Nehogy késő legyen megbánni, hogy beszoptad ezt.

trev 2012.01.21. 19:07:29

@Dr. waszabi:

Ott a pont. Személy szerint nem attól félek, hogy mit művel a mostani kormány, hanem attól, hogy esetleg sokan vannak az idióták, akik követik. Mert akkor én innen el.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 19:07:57

"hogy rendbetegyük egyszer és mindenkorra a gazdaságot és a társadalmat?"

Szeretnék egy példát hallani a világtörténelemből ahol/amikor bárki rendbe tette "egyszer és mindenkorra a gazdaságot és a társadalmat".

Utópisztikus írásművek nem érvényesek.

trev 2012.01.21. 19:08:40

@trev: első kommentemben a Dr. waszabis beszúrás nem oda szánt.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 19:15:35

@neoteny: óriási tévedésben vagy. Pont arról van szó, hogy az átlagos az nem egyenlő a normálissal. Afrikai országokban átlagos a HIV fertőzés, mégse normális. Gondolkozz el ezen. Abnormális, amit itt ma a közgondolkodásban normálisként értelmeznek az emberek.Nem ártana a Horthy rendszeren túl tekinteni.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 19:16:33

@trev: majd meglátjuk, hogy mi a szánalmas. Én itt leszek:)

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 19:21:41

@Dr. waszabi:

"Afrikai országokban átlagos a HIV fertőzés, mégse normális."

Mely értékek átlaga?

Ha nem 'átlagos' a 'normális' jelentése, akkor mi?

Mr. Waszabi 2012.01.21. 19:27:53

@neoteny: látod, ez a baj, hogy ezt magyarázni kell. A normális az, ami minden ember számára természetes, ösztönösen. Hogy mik az alapvető jogai , például. 150 éve, 50 éve és ma is. Amiért szabadságharcokat vívott e nép az elmúlt 500 évben. Ez messze nem azonos azzal, amit Orbán Viktor tanít az embereknek. Így már érted? Ha nem, akkor sajnálom. De nem nekem kell tanulni, hogy mi a normális, ez bizonyos.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 19:31:41

@Dr. waszabi:

"A normális az, ami minden ember számára természetes, ösztönösen."

A 2010-es választáson szavazók 52% számára természetes volt (esetleg ösztönös?) hogy a Fideszre szavazott. Ezek szerint normális is volt, tehát mindazok abnormálisak voltak akik nem a Fideszre szavaztak?

apanna 2012.01.21. 19:37:40

@Dr. waszabi: " Ez messze nem azonos azzal, amit Orbán Viktor tanít az embereknek. "

MAgyarázd el mi a normális? Orbán nélkül ha kérhetem.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 19:38:36

@neoteny: no problem, erre mondtam korábban, hogy addig fog szopni e nép, amíg az az 52 % rá nem jön tévedésére. A demokráciában a butasághoz is joga van mindenkinek és együtt fizetjük a tévedés árát. Erről szól. Csak a hazudozást nem szeretném meghallani a közös szopás után. Világos, nem de?

apanna 2012.01.21. 19:42:05

@Dr. waszabi: " A normális az, ami minden ember számára természetes, ösztönösen. "

Ez nem így van. Normális az amit a többség annak hisz.
A többség szerinti normát kell elfogadni. Aki ezt nem fogadja el, azt nevezik a "deviáns" kisebbségnek.
Ha ez a kis réteg nem lenne, állandóság uralkodna az emberek között. Mert mindig ez a deviáns kisebbség hajtja a változást.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 19:43:26

@Dr. waszabi:

Ennek mi köze van a 'normális' jelentéséhez?

Nekem úgy tűnik hogy számodra a 'normális' jelentése 'helyes', még pedig úgy ahogy _szerinted helyes_. Ezt kifogásolom.

Ha más értelemben használod a 'normális' szót, kérlek fejtsd ki azt.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 19:47:30

@apanna: nem tudod, mi a normális? Hát elég sajnálatos. Mondjuk az, hogy Orbán Viktor, mint adófizetők pénzén 21 éve előködő nem akarja megmondani, hogyan keressék meg az adófizetők azt a pénzt, amiből ő vagyonosodni szíveskedett ez idő alatt. Így jó lesz? Mert hogy mi megkerestük , befizettük, ő megélt belőle. Ez létrehoz egyfajta függést, erkölcsileg mindenképp. Nevetséges, ha ezek után ő akarja megmondani, hogyan csináljuk, amit eddig az ő bölcs gondolatai nélkül is tettünk, nem de ? El se gondolkozott rajt sosem, vajon hogy kerül a pénz az államkasszába. Ébresztő!

Mr. Waszabi 2012.01.21. 19:52:24

Bekaphatja az összes Orbánista, egyszerre - ugyanazt a gácsövet, amit főnökük. A törvény nem tudása nem mentesít a törvény hatálya alól - az élet tövényeinek nem tudása sem mentesít. Nem kell türelmetlennek , idegesnek lenni az alternatív hangok miatt - majd együtt látjuk meg a vezér bukását.
Esküszöm, egy szót sem szólok majd a a hiszékeny választók rovására. Nekik is a maguk bőrén kell megtanulniuk, mi hogy nem működik.

Melampo 2012.01.21. 19:54:35

Minden vértől elborult agyú, habzó szájú tápszeres belvárosi liberálisnak ajánlanám, hogy nézzen ki a fejéből és az ablakon, megszemlélni azt a néhány százezer embert akik jelenlétükkel pont most mondanak véleményt a ő liberálisnak nevezett értékrendjükről. Tanulságos látvány, hogy mit lehet elérni, hová lehet jutni másfél évnyi hazudozással, uszítással, mocskolódással, piszkálódással, kapcsolataikat felhasználva a nemzetközi sajtó folyamatos hergelésével. Úgy látom a közel félmilliós tömeg mintha nem őket igazolná?

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 20:02:07

@apanna:

Ha pusztán biológiai szempontból tekintjük a problémát, nem minden "deviáció" (mutáció) hajtja a változást: egy csomó (túlnyomó részük?) élet- és/vagy szaporodásképtelenné teszi az egyedet, tehát nem járulnak hozzá a genetikai leves generációkon keresztüli változásához. Egy másik (jóval kisebb?) részük meg előnyt nyújt az egyednek hogy tovább túléljen és/vagy jobban szaporodjon (ahol a további túlélés is a jobb szaporodást szolgálja), így valóban hozzájárul a (genetikai leves) változásához.

Tehát a "deviáció" nem olyan jelenség, ami önmagában ill. önmagáért értékes, hanem hatásaiban/következményeiben lehet az. És még mindig ott a kérdés: csak az egyed számára értékes vagy tud az lenni az egyeddel együtt élő más egyedek számára is? Ha valaki jól fejlett "vezetői képességekkel" rendelkezik, használhatja azt úgy is hogy csak a saját magára (esetleg családjára/baráti körére) nézve hasznos, vagy úgy hogy az minden (de legalább is a túlnyomó többség) vezetett számára is hasznos.

Abban egyetértek veled hogy _csak_ pejoratív értelmet tulajdonítani a "deviáció"-nak hiba; de szerintem _csak_ pozitív értelmet tulajdonítani neki is tévedés. Végső soron csak a hatásai ismeretében értékelhető.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 20:03:24

Nem kell izgulni. Orbán egy közönséges hülye, aki pont úgy fog megbukni, mint ahogy az illik ebben a kategóriában. A szomorú ebben az, hogy 10 millió magyar polgár is meg fogja szívni az ő hülyeségét, illetve választóiét. Lássuk meg. Együtt sírunk egyelőre...ez is benne van a pakliban:)

Mr. Waszabi 2012.01.21. 20:12:31

@Melampo: meglátjuk, hogy a most parancsszóra kivezényelt köztisztviselők s közalkalmazottak miként vélekednek fél év múlva, vagy hogy meddig támogatják a meztelen királyt. Ne izgasd magad, Orbán már megbukott. Idő kérdése csak, hogy hány választója jön erre rá és mikor:)
Kénytelen leszek megvárni...

Mr. Waszabi 2012.01.21. 20:21:44

Van néhány tízezer ember, aki még mindig hiszi, hogy Orbán a messiás. Vagy mondták nekik, hogy ki kell menni, ha az állásukat meg akarják tartani. Utóbbiakat megértem.
De mindez a 2,7 millió magabiztos szavazóból, aki rá voksolt. Nem rossz arány félidőnél, de a következő választáshoz kevés lesz. És még csak 2012-t írunk.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 20:29:39

Telel van a tköm a naiv, önámító emberekkel, akik megválasztották Orbánt és a béka segge alatt is védik, hazugságok árán akár. A király meztelen, miért olyan nehéz ezt elismerni? Hazudott és hazudik. Kit csap be hát a kedves választó? Engem nem, legfeljebb saját magát. Kinek lesz az jó? Senkinek.
Ébredni kéne, ez itt a való világ. Piros tabletta, nem a kék:)

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 20:41:39

@Dr. waszabi:

"a következő választáshoz kevés lesz. És még csak 2012-t írunk."

Ami azt jelenti hogy miután az első két évben lenyomta a torkokon a békákat és összetartalékolt (vagy fog a közeljövőben) megfelelő mennyiségű pénzt/hitellehetőséget (ld. IMF tárgyalások), a következő két évben elkezdheti a szavazóbázisa és annak holdudvara ("független választók") visszaédesgetését. Szabványos parlamentáris választópolitika; az összes "sikeres" párt csinálja, politikai színezettől függetlenül.

Ha az európai gazdasági helyzet szignifikánsan romlik a következő két évben, semmi sem menti meg a Fideszt attól, hogy ismét ellenzékbe kerüljön; de ha stagnál vagy előre lódul, a Fidesz a magáénak fogja mondani a gazdasági helyzet javulását, és némi stratégiai pénzköltéssel (ami persze az adófizetők pénze) "javítani" is fog azoknak a helyzetén, akikre számít a választásokkor (azt hiszem a Róm. Kat. Egyház "feltőkésítése" is ezt a célt szolgálta: még egy propagandacsatorna a választók felé).

Szóval lehet a Viktorcot hülyézni, meg elégedetten hátradőlni a karosszékben hogy úgyis kigolyózza a Fidesz magát a hatalomból... csak nehogy nagy legyen a megrökönyödés amikor 2014-ben véletlenül ismét összejön a (ha nem is 2/3-os, de) többség a Fidesznek.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 20:49:57

@neoteny: nem velem vitatkozol, ezt azért lásd. Én nem vagyok kétséges mindabban, amit mondok, nem engem kell meggyőzni bármiről is. Sajnálom a kételkedőket, akik hinni szeretnének a süllyedő hajóban, de az mindenkinek a magán ügye. Én a valóságra alapozok, az pedig más mutat. Lehetett tudni már 2006-ban, hogy ez az ember hazudik. Csak az nem tudta, aki nem akarta. Ez magánügy. Viszont a választókat nem lehet a végtelenségig átbaszni. De ezt te is tudod. Orbán hazudik sok év óta, most ez kiderül, apránként. Ennyi.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 20:55:32

@neoteny: te nagyon hülye, kinek lesz az jó, ha még 4 évig csinál anti-gazdaságpolitikát Orbán? Gondolkodni szoktál? Kinek kell 500 ftos euró? Vagy benzin? Szerinted meg fogják szavazni 1 millióan? Szerintem meg nem.
Értem, hogy pár tízezer ember most még azt mondja, hogy éljen a király minden áron, csak még nem tudják mi az az ár, amit nekik ki kell fizetni ezért. De jövő ilyenkorra tudni fogják, ne félj. Nem tudom , miben bízol, de a butaságot nem értékelem.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 21:00:28

@neoteny: kifogásolhatod, de majd az élet megmutatja, hányan gondolják még így. Én türelmes vagyok. Egyszer kétszer-bekapja még a nép az elefántbrokit és utána tudni fogják, mi a normális. Ez így szokott lenni, történelmileg. Nem én fogom a fejemet a falba verni, hogy de hülye voltam.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 21:09:32

@Dr. waszabi:

"Kinek kell 500 ftos euró?"

Pl. annak aki exportál és euróban van bevétele de forintban fizeti a munkásait, és így tud nekik munkát adni akkor is ha csökkennek az euró-beli bevételei?

"Szerinted meg fogják szavazni 1 millióan? Szerintem meg nem."

Te már 2006-ban is tudtad hogy a Viktorc hazudik; 2008-ban mégis összejött neki(k) egy 52%-os eredmény ami 2/3-os parlamenti többségben manifesztálta magát. Az, hogy most is tudod hogy hazudik, miért lenne választásokat befolyásoló tényező 2014-ben?

Mr. Waszabi 2012.01.21. 21:11:25

Érdekes lesz választást nyerni úgy, hogy az EU visszavonatja az összes lényeges törvényt vagy elzárja a pénzcsapot, a kormány meg minden költségvetési hiányt az adófizetőkkel fizettet meg. Kiváncsi leszek az eredményre.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 21:13:17

@neoteny: te kinek drukkolsz tulajdonképpen? Viktornak vagy a magyar embereknek? Mert mintha eltévesztetted volna a házszámot.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 21:15:05

@Dr. waszabi:

"Egyszer kétszer-bekapja még a nép az elefántbrokit és utána tudni fogják, mi a normális. Ez így szokott lenni, történelmileg."

Jaja, mint ahogy az átkos után olyan kiváló politikai életet teremtettek maguknak, vagy Orbán első országlása után szent esküt tettek hogy soha többé nem választják meg a Fideszt.

Szóval most épp' egy politikai vesztes vagy, de ebből azt a konklúziót szűröd le hogy te birtokában vagy a bölcsek kövének és mindaz aki nem ért veled egyet, az hülye vagy hiszékeny vagy önérdeke ellen szavaz. Hát sok sikert...

Mr. Waszabi 2012.01.21. 21:19:08

@neoteny: te tényleg nem vagy gazdasági zseni. Az 500 ftos euró nme csk az exportban mutatkozik meg, hanem az importban is, komám. A magyar export meg 90%-ban importra épül. Újfent megkérdezem, hogy gondolkodni szoktál-e? Vagy csak elhiszed, amit a nagy testvér mond neked? Szerintem húzd ki a biliből a kezed, legalább az egyiket, hogy legyen mivel megtörölni a szemed. Ez a baja ennek a népnek, hogy buta, mint a seggem.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 21:21:15

@Dr. waszabi:

Hibáztam; természetesen 2010-ben jött össze nekik a választás.

Én csak önmagamnak drukkolok; 2000 és 2010 között a magyaroknak is drukkoltam mert akkor Mo-n éltem, de még a választások előtt letipliztem, mert én is éreztem hogy fura idők jönnek... és megtehettem.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 21:22:53

@neoteny: szerinted ki a nagyobb vesztes? Aki tudja, hogy szopás jön vagy aki hiszi, hogy nem, mert a vezír megígérte? Mondom, hogy gondolkodj, vazzeg, de úgy látszik, hiába. Pedig jó indulattal mondom, hogy ne szívj.
De most már abbahagyom az okításodat, mert unom. Majd rájössz a magad bőrén, hogy Orbán hazudik.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 21:24:53

@Dr. waszabi:

"Ez a baja ennek a népnek, hogy buta, mint a seggem."

Ha ez így van, miért is lesznek majd okosabbak 2014-ben?

Mr. Waszabi 2012.01.21. 21:27:42

@neoteny: akkor mire is vered itt magad? Szolidarítasz a néppel odakintről? Lélekben?
KÖszönjük!
Én itt fogom túl élni, ahogy eddig is. Mert magyar vagyok, ide tartozom, itt élek és ide fizetem az adót is.
Csak azt nem tudom, te mire vered magad itt, ha elmenekültél? Hiteltelen? Mondjuk.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 21:29:03

@Dr. waszabi:

Ahogy írtam volt, engem nem kell okítanod, mert én elrendeztem magamnak hogy Orbán ne szívasson.

Okítsd a többi választót, ha annyira okos vagy... habár ez nyilvánvalóan nem sikerült neked 2006 és 2008 között. Nem baj, itt a lehetőség hogy megfúrd a hatalmat 2014-ig. Aztán ha nem jön össze, vergődhetsz tovább azon hogy mennyire buta a többi.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 21:33:08

@Dr. waszabi:

"Mert magyar vagyok, ide tartozom, itt élek és ide fizetem az adót is."

Csak azt bánod hogy mindenki olyan buta körülötted, ugye?

Én először '86-ban húztam el; aztán kapott tőlem még egy esélyt az ország 2000-2010 között. Befizettem 40 milla adót egy évtized alatt; amikor láttam hogy semmi haszna az egésznek, "elmenekültem". Én nem sírok hogy milyen buta a nép, hanem tettem arról hogy ne szenvedjem a butaságukat. Te szopod a faszt, szidod a többieket... de hát "oda tartozol", akkor viseld.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 21:38:07

@neoteny: ha nem haragszol, nem folytatnám a beszélgetést veled. Minek? Te elmenekültél, megoldottad a magad módján, én itt élek, dolgozom és még is te ugatsz a kormány mellett? Hiteles lehetsz-e? Nem igen, de ezt te is érzed.
Mellesleg polémiánk okafogyottá vált, a belügy szerint 400ezren még midig hisznek a kormányban. A szopás még eltart egy darabig. Nekik is:)

Mr. Waszabi 2012.01.21. 21:40:50

@neoteny: ne tedd magad még nevetségesebbé. Egy ember, aki kintről ugatja a rendszert? Ne röhögtess...:)

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 22:09:04

@Dr. waszabi:

Aki kint van, "elmenekült", aki meg bent van, buta; kivéve téged. Megmosolyogtató, habár egy eléggé keserédes módon...

A szempont az, hogy megfelelő politikatechnikai eszközökkel igenis képes lesz a Fidesz továbbra is hatalmon maradni, 2014 után is. A hülyézés és butázás nem nyújt alternatívát; politikai tevékenység, akár egy párt mellett, esetleg. Ülni és várni hogy elmúljon a mostani rezsim és remélni hogy más jön (és az a más jobb lesz!) ugyanaz a mentalitás mint ami 2010-ben hatalomra juttatta a Fideszt, csak akkor az MSzP (és egy nagyméretű recesszió) volt az, amitől szabadulni reméltek az emberek.

A Fidesz alternatívát nyújtott 2010-ben a választók elég nagy részének ahhoz, hogy 2/3-os többséggel kerüljenek parlamentbe. Ez legalább annyira az előző rezsim hibája mint a Fidesz érdeme; és ha 2014-ben nem lesz egy olyan párt Mo-n amelyik értékelhető alternatívát képes nyújtani a Fidesszel szemben (amelyik ráadásul élvezni fogja a többségi hatalom minden előnyét), nem lesz túl meglepő ha továbbra is hatalmon maradnak. Persze az a magyarázat hogy a nép buta, akkor is jó lesz... csak ugyanannyira céltalan, mint most.

Szóval ízesen hülyézni meg fikázni élvezetes, de annak a valószínűsége hogy ez jó alternatívát termel ki, igen kicsiny. Ha valaki(k) azt szeretné(k) hogy a Fidesz 2014-ben leváltásra kerüljön, most kellene elkezdeni a (párt)tevékenykedést; olyan programot összeállítani, amit az emberek elé lehet vinni a választások előtt, és elhitetni velük hogy ennek a programnak a végrehajtása nagy valószínűséggel javít -- de legalább is nem ront -- majd a helyzetükön. Nem tudom hogy akár az MSzP, LMP vagy Gyurcsány új szervezkedése dolgozik-e ilyesmin; de enélkül valóban csak "a butaságra" (érzelmi alapú szavazásra) lehet alapozni, az pedig nem fog jobb életet hozni a sokat emlegetett tízmillió magyarnak, akármelyik oldalt is rakja a hatalomba.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 22:30:29

@Dr. waszabi:

"A magyar export meg 90%-ban importra épül."

Ha valaki azért importál alapanyagot és/vagy félkész terméket, hogy exportálja euróért a végterméket, az euróban is tudja megvásárolni az importját, tehát nem érinti a Ft/euró váltási arány.

Te azt kérdezted, kinek jó a gyenge forint; én adtam egy példát. Nem azt mondtam hogy mindenkinek jó; de van olyan, akinek jó. Ha valaki azért importál hogy belföldön értékesítsen forintért, annak természetesen nem jó a gyenge forint; azoknak sem, akik külföldön költik a forintjukból vásárolt valutát.

Ha pedig olyan export-iparágról beszélünk, ahol a költség túlnyomó részét alkotja a bérköltség, míg kicsi az import aránya, kifejezetten jó a gyenge forint: ilyen pl. a szoftverfejlesztés (vagy más, nagy szellemi befektetést igénylő tevékenység).

Mr. Waszabi 2012.01.21. 22:39:46

@neoteny: jó duma, kár, hogy nem a te gondolataid. Okoskodsz itt külföldről, hiszed a félistent, aki valójában térdel. Ez nem neoteny, hanem tény. A magyar választó büntető típusú, nem egy öntudatos fajta. Aki megszopatja, az ellen szavaz, nem valaki mellett, nem alternatívára. Orbánt is lepontozták már egyszer. Politikailag se vagy zseni.
Másrészt, kösz, hogy a magyarhangom akartál lenni, de kicsit félrecsúszott a fordításod, ezért inkább ne erőltesd. Nem azt mondtam, hogy mindenki hülye, hanem azt, hogy mindenki, aki elhiszi, amit Orbán ígérget, az a maga bőrén fogja tapasztalni, hogy rossz lóra tett. Ez az én véleményem. Egyébként, nem értem, hogy ha annyira biztos Orbán széke, akkor miért vált ki egy ellenvélemény ilyen hadakozást? Hisz nincs mitől félned, ha tényleg igazad van, nem de?
Vagy mégse annyira biztos?

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 22:46:53

@Dr. waszabi:

"Nem azt mondtam, hogy mindenki hülye"

Ezt írtad:

"Ez a baja ennek a népnek, hogy buta, mint a seggem."

Meg épp' most ezt:

"A magyar választó büntető típusú, nem egy öntudatos fajta."

Fikázol mindenkit, aztán csodálkozol hogy nem a te preferenciáiddal egyezően szavaznak.

Meg is érdemled mindazt, amit kapsz...

Mr. Waszabi 2012.01.21. 22:51:59

@neoteny: jajj, inkább ne erőltesd a közgazdaságtant, mert nem megy ez neked.
Először is , nem kérdeztem, kinek jó a gyenge forint, ezt csak te szeretnéd elmondani. Jó lenne, ha nem csúsztatnál, mert nem szép dolog.
Másrészt,a magyar exportra dolgozó cégek többsége forintért veszi az eurót, kivéve egy-két külföldi tulajdonú nagy céget, ezen felül a fogyasztási import is forint/euró relációban megy javarészt. Majd a lakosságnak magyarázd el fél év múlva, miért jó nekik a gyenge forint. Bizonyára értékelni fogják. Mind a 10 millióan.
Nem lehetne, hogy ne erőlködj? Kicsit fárasztó már, hogy megmondod a tutit, ami mégse tuti.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 22:53:52

@neoteny: gyerekes a kötekedésed, nem érzed?Akinek nem inge, nem veszi magára. A többi meg hadd vegye.

Mr. Waszabi 2012.01.21. 22:56:01

@neoteny: felőlem úgy szavaznak, ahogy akarnak. Nem velem basznak ki, hanem magukkal. Én kivárom, mi lesz, van hozzá türelmem. Hiába okoskodsz, itt legfeljebb szép lehetsz ennyi ésszel.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 22:58:28

@Dr. waszabi:

Letagadod amit saját magad írtál:

"Kinek kell 500 ftos euró?"

----

"a magyar exportra dolgozó cégek többsége forintért veszi az eurót"

Aha, euróban van a bevételük, de forintért veszik az eurót... valószínűleg. Mit csinálnak az eurójukkal és honnét veszik a forintbevételüket?

Az, hogy a politikai érvrendszered csak a fikázásig terjed, egy dolog; de hogy még a közgazdasági bugyogásaidat sem gondolod végig, az már eléggé szegényes. Ahogy a szólás tartja:

"Mindenkinek joga van a saját véleményéhez de senkinek sincs joga a saját tényeihez."

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 23:01:02

@Dr. waszabi:

Szóval nem kell komolyan venni amit írsz; így már rendben van. :)

Mr. Waszabi 2012.01.21. 23:06:14

@neoteny: felőlem azt gondolsz, amit akarsz. A hazai helyzet az, hogy január 2-a óta az autók megfeleződtek az utakon. Mondhatnám, majdnem vasárnapi forgalom van hétköznap is. Mert a 460 ftos gázolajra nem vevők az emberek. És még csak 2012 január van, a nemzetközi olajárrobbanés még sehol nincs. Úgy sejted, hogy az ilyen mellékzöngék fideszes x-et eredményeznek két év múlva? Hát, vagy én nem ismerem a magyar embereket, vagy te nem. Majd meglátod 2014-ben.
Kellemes hétvégét:)

Mr. Waszabi 2012.01.21. 23:13:31

@neoteny: figyi, ne erőlködj, nem értesz te a vállalati gazdálkodáshoz, főleg a magyarhoz nem, ez derül ki kommentjeidből. Bocsi, de most már unlak. Bizonyára találsz másik beszélgető partnert, akivel elbeszélgethetsz.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.21. 23:21:59

@Dr. waszabi:

Ez csak kamu duma; egy exportra termelő cégnek euróban (vagy más valutában) van a bevétele és abból fizeti a költségeit, beleértve a forintban kifizetett bérköltségeit, ami a gyenge forint esetén olcsóbb neki.

Alapvető közgazdaságtan; semmilyen kézlengetés nem változtatja meg.

Mr. Waszabi 2012.01.22. 07:01:11

@neoteny: bocs, ebben igazad van, én mondtam rosszul, mert nem egy-két ilyen nagy bérfeldolgozó cég van Magyarországon. Mindez azonban nem segít a gazdaságunk egészén.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.01.22. 07:17:21

@Dr. waszabi:

"Mindez azonban nem segít a gazdaságunk egészén."

Így igaz.

tomwar 2012.01.22. 10:06:12

@-JzK-: Komolyak a frusztacioid. Bekostolt egy meleg? Vagy lelepet a csajod egy masik lannyal? Esetleg zavar, hogy fiuk tetszenek, es ciki a haverok elott? Menobb kocsogozni?

EZEN MULIK A HAZANK FENNMARADASA? Hogy vanak-e buzik? Ne mar...po

tomwar 2012.01.22. 10:25:14

@Éhes_ló: Helyes. Csak valamiert az a fura, hogy hatalmon vannak. Az allitolagos kereszteny konzevativ polgari kormanyban es holdudvaraban lassan tobb a kommunista negyzetmeterenkent, mint a Munkaspartban.

Éhes_ló 2012.01.23. 19:56:46

@tomwar: ne vicceskedjél itt a komancsok számával, mer tévedsz.
Van köztük bőven, de azér szekeresék és elqróék verhetetlenek még sokáig.
Nem mellesleg azért vannak hatalmon buktorék, mert az ellenfeleik balfékek voltak és 8 év alatt mindent elqrtak, mit lehetett.
Nem kicsit, nagyon.

tomwar 2012.01.23. 20:52:33

@Éhes_ló: Ez az, nem vicc. Nyilvan az MSZP-ben vannak tobben.
Elkurtak, bizony, Viktor meg minden elkurasra ratett egy lapattal.

Éhes_ló 2012.01.23. 21:36:36

Lehet kétharmadot adni majd az őt leváltóknak is, ha sikerül neki alulmúlnia elqrót és bandáját.
De ki is váltja/váltaná le?
Mesélj légyszi..